نیازمندی های صنعت ساختمان ایران

کاربرد پارتیشن در ساختمان چیست؟

پارتیشن خانگی به معنی جدا کردن فضا و حریم خصوصی و عدم دید به فضا کاربرد دارد. در زندگی مدرن کنونی، استفاده از پارتیشن در خانه و فضای اداری رواج پیدا کرده است.. البته با توجه به فضای متفاوت خانه از فضای اداری استفاده از متریال های متفاوت تر در این نوع پارتیشن بیشتر به […]