نیازمندی های صنعت ساختمان ایران

نماشویی یا شستشوی نما

نماشویی یا شستشوی نما به چه معناست؟ نماشویی یا شستشوی نما به خدماتی که برای زدودن آلودگی ها و جرم های موجود بر روی نمای ساختمان ارائه می شوند، اطلاق می شود. نماشویی ساختمان و شستشوی نما راهکاری بسیار ارزان و مؤثر برای نوسازی و زیباسازی نمای ساختمان است. همانطور که میدانید امروزه نمای ساختمان […]