نیازمندی های صنعت ساختمان ایران

معرفی انواع ملات در ساخت ساز

ملات ساختمانی ماده ای چسبنده و خمیری شکل است که در حوزه ساخت و ساز کاربرد فراوانی دارد. ملات برای چسباندن مصالح گوناگون به یکدیگر به کار می رود. این ماده، مرکب از دو جزء اصلی پر کننده و چسباننده است که بیشترین درصد حجم آن را ماده پر کننده تشکیل داده و ماده چسباننده […]