نیازمندی های صنعت ساختمان ایران

اسکلت بتنی و ویژگی های آن چیست

اسکلت بتنی همان سازه بتنی است که در ساخت بسیاری از ساختمان ها مورد استفاده قرار می گیرد. استفاده از اسکلت بتنی در پروژه های ساختمانی مدرن نیز صورت می گیرد. عموما برای ساخت اسکلت بتنی از بتن آرمه استفاده می شود. در ادامه این مطلب از سجما به بیان جزئیات بیش تر در این […]