نیازمندی های صنعت ساختمان ایران

عایق کاری نما

عایق کاری نما مهم ترین نقش را تثبیت حرارت ساختمان دارد. تثبیت حرارتی به این معنی است که ساختمان در فصل تابستان خنک و در فصل زمستان گرم می ماند. عدم اتلاف انرژی از بارزترین ویژگی های عایق کاری نما محسوب می شود. در این مقاله به اهمیت این موضوع اشاره خواهیم کرد. همچنین شما […]