نیازمندی های صنعت ساختمان ایران

عایق صوتی چیست؟ چرا اهمیت دارد؟

عایق صوتی چیست؟ از مشکلاتی که در جوامع امروزی وجود دارد آلودگی صوتی در شهرهای صنعتی است. سروصدای وسایل نقلیه و دستگاه ها آرامش محیط خانه و کار را از بین می برد به همین دلیل از عایق های صوتی مانند عایق صوتی پشم سنگ برای عایق کاری ساختمان ها و دستگاه ها استفاده می […]