نیازمندی های صنعت ساختمان ایران

نحوه اجرای سازه چادری + اجزای تشکیل دهنده، نقاط قوت و ضعف

نحوه اجرای سازه چادری + اجزای تشکیل دهنده، نقاط قوت و ضعف سازه‌های چادری که در کشور ما گاهی هم تحت عنوان سازه‌های کششی یا سازه‌های چادری کششی مورد خطاب قرار‌ می‌گیرند در واقع یک عنصر ساختمانی هستند که تنها قادر به تحمل کشش بوده و قادر به تحمل نیروی‌های فشارشی یا خمشی یا پیچشی […]