نیازمندی های صنعت ساختمان ایران

کاربرد آهک انواع آهک در ساخت ساز

به منظور تفکیک ناخالصی های آهک آن را حرارت می دهند. وقتی آهک حرارت می بیند گاز کربنیک از آن جدا شده، در نتیجه آهک خالص تر شده و به اکسید کلسیم نزدیک تر می شود. این نوع نمونه خالص ترین آهک است که آهک زنده یا پخته نامیده می شود. این متریال مقاومت کمی […]